CITY HOTEL
14/06/2010 18:00:18

Du lịch - Tham quan

Hướng dẫn, tham quan trong và ngoài thành phố. Thực hiện các tour du lịch theo yêu cầu của Quý khách.

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]